تبلیغات
در تنها ترین تنهاییم تنها کسم تنهای تنهایم گذاشت - همیشه در قلبم می مانی...
پنجشنبه 14 بهمن 1389

همیشه در قلبم می مانی...   نوشته شده توسط: kh j    

اگر سهم دریا شوم

باز هم همان قطره باران روی گونه هایت میمانم

اگه سهم باد شوم

باز هم همان نسیمی می مانم

که صورتت را نوازش میکند

اگر اسیر خاطرات تلخ شوم

باز همان خاطره شیرین برایت می مانم