تبلیغات
در تنها ترین تنهاییم تنها کسم تنهای تنهایم گذاشت - تو کیستی...
چهارشنبه 30 شهریور 1390

تو کیستی...   نوشته شده توسط: kh j    

 

تو كیستی كه من اینگونه بی تو بی تابم ؟

شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم

تو چیستی كه من از موج هرتبسم تو

بسان قایق سرگشته روی گردابم

تو در كدام سحر بر كدام اسب سپید؟

تو را كدام خدا؟

تو از كدام جهان؟

تو در كدام كرانه تو از كدام صدف؟

تو در كدام چمن همره كدام نسیم؟

تو از كدام سبو؟

من از كجا سر راه توآمدم ناگاه؟

چه كرد با دل من ان نگاه شیرین..آه

مدام پیش نگاهی مدام پیش نگاه

كدام نشانه دویده است از تو در تن من ؟

كه ذره های وجودم تو را كه میبینند

به رقص می آیند

  (فریدون مشیری)